Honlap
Üdvözöljük Tomajmonostora honlapján!
Pályázat Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2017 február 28., kedd 13:03

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tomajmonostorai Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 59.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

Cselekvőképesség

Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

szakmai önéletrajz

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese Kissné Soós Ágnes nyújt, a +3630/626-7755 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1. Karcagi Takerületi Központ ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/099/1433-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. február 28.

helyben szokásos módon - http://amk-tmon.hu - 2017. február 28.

helyben szokásos módon - http://kk.gov.hu/karcag - 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Tankerületi Központ címére (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1/6.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Tomajmonostorai Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/karcag honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
IDŐSKORÚAK BIZTONSÁGBAN PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2016 október 19., szerda 11:58

 

 
BURSA HUNGARICA 2017. ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2016 október 19., szerda 09:57

Tomajmonostora Község Önkormányzata meghirdeti a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT a 2017. évre.

Pályázati kiírásra a tomajmonostorai lakhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek „A” vagy „B” kategóriában.

A pályázat részletes kiírása „A” kategóriában innen letölthető.

A pályázat részletes kiírása „B” kategóriában innen letölthető.

Utoljára frissítve 2016 október 19., szerda 10:09
 
Sajtóközlemény PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2016 május 06., péntek 08:23

 
Pályázat védőnő munkakör betöltésére PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2016 április 27., szerda 05:20

Tomajmonostora Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tomajmonostora Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet alapján védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Felsőfokú képesítés,

§ védőnői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ B kategóriás jogosítvány,

 

§ büntetlen előélet

§ Cselekvőképesség

§ Magyar állampolgárság

§ Próbaidő 3 hónap

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ védőnői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§ Jó szintű kapcsolatteremtő képesség,

§ Jó szintű szervezőkészség,

§ Jó szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ a képesítést igazoló okirat másolata

§ részletes szakmai önéletrajz

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben

§ nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

§ nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

§ motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Szabolcs Polgármester nyújt, a +36-59/356-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Tomajmonostora Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 377/2016 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választja ki a nyertes pályázót a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő soron következő képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§ Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltsége - 2016. április 27.

§ www.tomajmonostora.hu - 2016. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tomajmonostora.hu honlapon szerezhet. 

Utoljára frissítve 2016 április 27., szerda 05:32
 
«ElsőElőző12345678KövetkezőUtolsó»

page 5 of 8
Copyright © 2021 Tomajmonostora Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licensz alá tartozó szabad szoftver.
Magázó magyar verzió: Varanka Zoltán - NovoPortal
 

e-Ügyintézés

 

Pályázati eredmények

ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0013 Csapadékvíz elvezetés

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Magyarország.hu