Honlap Tomajmonostora Község Önkormányzata Az önkormányzat hatályos rendeletei
Az önkormányzat hatályos rendeletei PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2012 november 04., vasárnap 09:07

Tomajmonostora község településrendezési terve, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

 

Sorszám

Szám

Cím

1

5/2002.(III.28.)

A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

2

6/2003. (IV.10.)

A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

3

6/2004. (V.1.)

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

4

9/2004.(V.1.)

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

5

20/2005.(XI.30.)

Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv

6

3/2006. (II.10.)

Az önkormányzat intézményeiben az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározásának végrehajtásáról

7

4/2006(II.10.)

A gyermekvédelmi ellátásokról

8

1/2009.(I.29.)

Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

9

4/2009. (I.29.)

A luxusadó települési ingatlanfajták fajlagos átlagértékeiről szóló 6/2006. (III.03.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

10

5/2009.(II.12.)

A pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

11

7/2009.(II.12.)

A közbeszerzés helyben központosításáról

12

17/2009.(IX.16.)

A parkolás szabályairól, a telken belüli gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról

13

18/2009.(X.01.)

A hatályban lévő rendeletek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv és a hatályos jogszabályok alapján történő módosításáról

14

21/2009.(XII.29.)

A helyi iparűzési adóról

15

22/2009.(XII.29.)

A helyi építészeti értékek védelméről

16

5/2010.(IV.30.)

A szociális ellátások díjairól

17

6/2010.(VI.01.)

Az önkormányzat intézményeiben biztosított étkeztetés térítési díjairól

18

7/2010.(VII.15.)

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

19

11/2010.(X.12.)

Az önkormányzati bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról

20

1/2011.(III.01.)

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

21

4/2011.(III.01.)

A 2011. évi önkormányzati közüzemi ivóvízdíjakról

22

5/2011.(III.01.)

A szociális földprogramról

23

6/2011.(IV.01.)

A helyi önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

24

10/2011.(VIII.05.)

Tomajmonostora Község Önkormányzatának „Környezetvédelmi alap”-járól

25

8/2012.(V.30.)

Az önkormányzat vagyonáról

26

13/2012.(XI.29.)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról

27

1/2013.(I.17.)

A Tomajmonostorán hiányszakmában tanuló fiataloknak adható tanulmányi ösztöndíjról

28

3/2013.(III.13.)

Tomajmonostora Község Önkormányzata 3013. évi költségvetésének megállapításáról

29

4/2013.(III.20.)

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 6/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

30

5/2013.(IV.03.)

a "Tomajmonostora Község Díszpolgára" Cím alapításáról és adományozásáról

31

6/2013.(IV.30.)

a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

32

7/2013.(VIII.29.)

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2008 (XII.16) számú rendelet módosításáról

33

8/2013.(VIII.29.)

a "Tomajmonostora Község Díszpolgára" Cím alapításáról és adományozásáról szóló 5/2013.(IV.03.) helyi rendeleténel módosításáról

34

9/2013.(VIII.29.)

Az önkormányzat intézményeiben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 13/2009. (VII.30.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

35

10/2013.(IX.13.)

A 3013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

36

11/2013.(XI.01.)

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

37

12/2013.(XI.13.)

a Helyi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(IV.01.) rendeletének módosításáról

38

1/2014.(III.01.)

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról

39

3/2014.(IV.02.)

A szociális földprogramról

40

4/2014.(IV.14.)

„Tomajmonostoráért” kitüntetés alapításáról

41

5/2014.(V.05.)

A 2013.évi Költségvetés teljesítéséről

42

6/2014.(V.05.)

Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzésről szóló 13/2013(XII.21) Önk. rendelet módosításáról

43

7/2014.(VI.12.)

A temetőről és a temetkezésről

44

8/2014.(VII.30.)

Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról

45

11/2014.(X.23.)

A helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

46

12/2014.(X.23.)

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről

47

13/2014.(XII.04.)

Tomajmonostora Község köztisztaságának, illetve a közösségi együttélés szabályai betartásáról

48

1/2015.(II.16.)

2015. évi költségvetésről

49

2/2015.(II.16.)

Tomajmonostora Község Önkormányzata települési támogatásról

50

4/2015.(III.31.)

települési támogatásról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

51

5/2015.(III.31.)

A helyi önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11!2014.(X.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása

52

6/2015.(III.31.)

a helyi adókról

53

7/2015.(IV.29.)

a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

54

8/2015.(V.20.)

"Tiszta udvar, rendes ház" elismerő cím alapításáról és adományozásáról

55

9/2015.(VIII.19.)

a települési szilárd hulladékról

56

10/2015.(IX.23.)

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.16.) rendelet módosításáról

57

11/2015.(IX.23.)

a közterület filmforgatási célú használatáról

58

12/2015.(IX.23.)

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

59

13/2015.(XI.28.)

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.16.) rendelet módosításáról

60

1/2016.(II.10.)

Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

61

2/2016.(II.10.)

A települési támogatásról szóló 2/2015.(II.16.) rendeletének módosításáról

62

3/2016.(II.10.)

A helyi önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

63

4/2016.(II.24.)

a 2016. évi költségvetésről

64

5/2016.(II.24.)

Nem közművel összegyűjtött háztartási szannyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet

65

6/2016.(III.23.)

A temetőről és temetkezésről szóló 7/2014.(VI.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

66

7/2016.(III.23.)

A települési szilárd hulladékról szóló 9/2015.(VIII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

67

8/2016.(III.23.)

A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(III.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

68

9/2016.(IV.01.)

Intézmények étkezési térítési díjairól

69

10/2016.(IV.27.)

a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

70

11/2016.(VI.30.)

a települési szilárd hulladékról szóló 9/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

71

12/2016.(VIII.16.)

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

72

13/2016.(IX.23.)

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

73

14/2016.(XI.22.)

a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II.24.) rendelet módosításáról

74

15/2016.(XI.22.)

a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II.24.) rendelet módosításáról

75

16/2016.(XI.23.)

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás helyi szabályai tárgyában

76

1/2017.(III.1.)

a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II.24.) rendelet módosításáról

77

2/2017.(III.1.)

2017. évi költségvetésről

78

3/2017.(IV.26.)

A közterület használatáról, és díjának megállapításáról

79

4/2017.(V.24.)

a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

80

5/2017.(V.24.)

A Helyi önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása

81

6/2017.(VII.26.)

Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

82

7/2017.(VII.26.)

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

83

8/2017.(X.11.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

84

9/2017.(X.11.)

települési támogatásról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

85

10/2017.(XI.29.)

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

86

11/2017.(XI.29.)

A településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről

87

12/2017.(XI.29.)

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Utoljára frissítve 2017 december 11., hétfő 14:49
 
Copyright © 2017 Tomajmonostora Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licensz alá tartozó szabad szoftver.
Magázó magyar verzió: Varanka Zoltán - NovoPortal
 

Pályázati eredmények

ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0013 Csapadékvíz elvezetés

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Magyarország.hu