Honlap Tomajmonostora története Történetek a XVIII. sz. -tól
Csapadékvíz elvezetés

        

Projekt ismertető

 

A település korábban is rendelkezett belterületi csapadékvíz elvezetéssel, annak kiépítettsége és üzemelése azonban a rendszeres karbantartások ellenére sem volt kielégítő. Az elmúlt évek során a településen lakók ingatlanjai és az egyes műtárgyak több alkalommal is a belvíz és a csapadékvíz okozta károk áldozatává váltak. A jelentősebb károk között 2000. februárjában az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd burkolatú Lenin úton 4.800.000 Ft értékben következett be belvíz okozta káresemény, valamint 2000. március 01. és április 30. között belvíz következtében 1 db lakó ingatlan teljesen megsemmisült. A későbbiekben pedig további 11 lakóingatlan rongálódott meg.

A település bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rendezésére vonatkozóan az önkormányzat az ÉAOP – 2009.5.1.2.D2 pályázati kiírására projektjavaslatot nyújtott be, melyet az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 248.164.518 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A beruházás elszámolható összköltsége 275.738.353 Ft, az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulása 27.573.835 Ft.

A projekt fő célja a Tomajmonostorán már több évtizede fennálló csapadékvíz elvezetésből és belvízből eredő problémák, károk megszüntetése és a helyzet sikeres és hosszú távú költség-hatékony megoldása volt. Ezen célokat a projekt megvalósításával a csapadékvíz befogadókba történő bevezetetésével, nyílt felszínű árkok, zárt csapadékvíz- csatornák és átemelők megépítésével érte el az önkormányzat.

Az építési munkák kivitelezőjének kiválasztására harmadjára lefolytatott közbeszerzési eljárás sikerrel zárult, melynek eredményeképpen a vállalkozási szerződés 2011.11.04-én aláírásra került és a munkák megkezdődhettek. A beruházás építési munkáinak megvalósítása a tervezett 2012.07.15. dátumra sikeresen megtörtént.

A beruházásnak köszönhetően a bel,-és csapadékvíz elvezető rendszer a környezet- és katasztrófavédelmi előírásoknak maximálisan megfelel, a felszín alatti vizek és közvetve a felszíni vizek és a talaj szennyezése és szennyeződésének megszűnése, csapadékvíz tározása valósult meg.

A lakosság egésze számára elérhetővé válnak a megfelelő minőségű közszolgáltatások, ezáltal az infrastrukturális hátrányok csökkennek, ami hozzájárul a periférikus települések felzárkózásához. A fejlesztés eredményeként csökkent a belvízzel veszélyeztetett lakások száma, javult a kistelepülés biztonságos belvízelvezető – befogadó hálózattal való ellátottsága, ami hozzájárult a biztonságos és egészséges lakókörnyezet kialakításához

.

A projekt azonosítója:

ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0013

 
Copyright © 2024 Tomajmonostora Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licensz alá tartozó szabad szoftver.
Magázó magyar verzió: Varanka Zoltán - NovoPortal
 

e-Ügyintézés

 

Pályázati eredmények

ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0013 Csapadékvíz elvezetés

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Magyarország.hu