Honlap -> Közhasznúsági jelentés
Közhasznúsági jelentés Nyomtat Email
2010 június 29., kedd 20:28

Pro-Tomajmonostora Nonprofit

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

- 2021. évi közhasznúsági jelentés

 

 

Elnézést, a táblázat formátuma szerkesztés alatt!

 

 

Pro-Tomajmonostora Nonprofit

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. január 01-2009. december 31-ig

A Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft-t 2008. szeptember 17-én közhasznú társaságként nyilvántartásba vette a Jász-Nagykun Szolnok megyei Cégbíróság.

A Kft 2007. december 12-én alakult.

A közhasznúsági jelentés a Közhasznú szervezetekről szóló CLVI. Törvény 19.§ (3) bekezdése alapján a következő.

 

a.) számviteli beszámoló:

 

Az egyszerűsített beszámoló eredmény kimutatása:

Előző év Tárgyév

I. Értékesített nettó árbevétele 12 190 37 199

III. Egyéb bevételek 12 611 22 557

IV. Anyag jellegű ráfordítások 13 019 26 761

V. Személyi jellegű ráfordítások 11 209 23 467

VI. Értékcsökkenési leírás 185 8 847

VII. Egyéb ráfordítások 97

A. Üzemi tevékenység eredménye : 388 584

VII. Pénzügyi műveletek bevételei: 1

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 268

B Pénzügyi műveletek eredménye 1 - 268

C Szokásos vállalkozási eredmény 389 316

E. Adózás előtti eredmény 389 316

XII. Adófizetési kötelezettség: 22 14

F Adózott eredmény 367 302

G. Mérleg szerinti eredmény 367 302

 

Egyszerűsített beszámoló mérlege:

 

A. Befektetett eszközök 1 055 2 535

II. Tárgyi eszközök 1 055 2 535

B Forgó eszközök 1 043 7 111

I. Készletek 251 513

II. Követelések 755 6 351

IV Pénzeszközök 37 247

C. Aktív időbeli elhatárolások 410 1 393

Eszközök összesen 2 508 11 039

 

D. Saját tőke 866 1 168

I. Jegyzett tőke 500 500

IV. Eredmény tartalék - 1 366

VII. Mérleg szerinti eredmény 367 302

F. Kötelezettségek 1 497 9 314

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 497 9 314

G. Passzív időbeli elhatárolások 145 557

Források összesen 2 508 11 039

 

b.) Költségvetési támogatás felhasználása

Költségvetési támogatás nem volt.

 

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása 2009-ben

 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

Ingatlanok 50 550 600

Müsz.ber.felsz jármű 339 8353 8692

Egyéb 301 1053 1354

Befejezetlen beruházás 550 922 550 922

Összesen 1240 10878 550 11568

 

 

2009 évi beruházás az alábbiakban alakult:

- A Szécshenyi út 61 sz. ingatlan nyilvántartásba került 550 eFt

- Az iskolabusz /WOLKSWAGEN mikrobusz/ vásárlása megtörtént 8353 eFt

a támogatást megkapta a társaság

- Fűnyírógép 308 eFt

- 2 db számítógép 220 eFt

- Irodabútor 229 eFt

- egyéb kisértékü eszközök (hűtők, mosogató) 296 eFt

 

Befejezetlen beruházás

:- lakóház (Tomajmonostora Lenin út) 400 eFt

- Tervezésidíj (Művelődési ház) 100 eFt

- Fűtés korszerűsítése /Általános iskolába/ 422 eFt

 

d.) a célszerinti juttatások

Célszerinti juttatás nem volt.

 

e.) A központ költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mind ezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

MVH támogatása iskolabusz vásárlásra : 9 770

Önkormányzat támogatás utcafásításra: 6 896

JNSZM Önkormányzat támogatása parlagfű irtásra 500

Tomajmonostora Önkormányzat parlagfű irtásra 150

Önkormányzat támogatás közétkeztetésre: 8 604

Támogatás összesen: 25 920

 

 

f.) A közhasznú társaság vezető tisztség viselőinek nyújtott juttatások mértéke:

 

A vezető tisztségviselők juttatása:

- ügyvezető 200 ezer Ft megbízási díjat,

- felügyelő bizottság tagjai juttatást nem kaptak.

 

g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartami beszámolója

 

A közhasznú társaság 2009 évi összes bevételéből 69% közhasznú bevétel, ezen belül 47 % a közétkeztetés. Emellett iskolabuszt vásárolt, utcafásítást, parlagfű irtást végzett, Munkaügyi Központ által nyújtott támogatást közhasznú foglalkoztatásra fordította.

 

Tomajmonostora, 2010. június 23.

 

 

 

/: Gorzás Gyula :/

Űgyvezető

 

 

 

Pro-Tomajmonostora Nonprofit

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2008. január 01-2008. december 31-ig

A Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft-t 2008. szeptember 17-én közhasznú társaságként nyilvántartásba vette a Jász-Nagykun Szolnok megyei Cégbíróság.

A Kft 2007. december 12-én alakult.

A közhasznúsági jelentés a Közhasznú szervezetekről szóló CLVI. Törvény 19.§ (3) bekezdése alapján a következő.

 

2008. évben a társaság a következő támogatásokat kapta:

 

- Tomajmonostora Önkormányzat támogatása közétkeztetésre: 8 794 eFt

- Munkaügyi Központ támogatása közhasznú foglalkoztatásra 3 294 eFt

- JNSZM Önkormányzat támogatása parlagfű irtásra 200 eFt

 

2008 évben 1 240 eFt vásárolt tárgyi eszközt, ezek a következők:

 

- telek vásárlás 50 eFt

- fűnyíró, gázzsámoly, konyhai nagy edények vásárlása: 640 eFt

- Széchenyi út 61.sz kakóház vásárlása 550 eFt

 

A társaság pénzeszközeinek záró egyenlege: 37 eFt

 

A társaság vezető tisztség viselői juttatást nem kaptak.

 

Tomajmonostora, 2009. május 28.

 

Gorzás Gyula

Ügyvezető

 

 

Utoljára frissítve 2022 szeptember 20., kedd 09:12
 
Copyright © 2024 Tomajmonostora Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licensz alá tartozó szabad szoftver.
Magázó magyar verzió: Varanka Zoltán - NovoPortal
 

e-Ügyintézés

 

Pályázati eredmények

ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0013 Csapadékvíz elvezetés

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Magyarország.hu