Közbeszerzés Nyomtat

Tomajmonostora Község Önkormányzatának

2010. évi közbeszerzési terve

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

Tomajmonostora Község Önkormányzata tulajdo-nában lévő közutak szilárd burkolattal való ellátására kivitelező kiválasztása

45.23.31.23.

Nemzeti

Általános egyszerű eljárás

2010. II. negyedév

2010.

Nem

Tomajmonostorán integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására kivitelező kiválasztása

45.21.21.10.

Nemzeti

Általános egyszerű eljárás

2010. III. negyedév

2010.

Nem

Tomajmonostora belterület bel- és csapadékvíz rendezésére kivitelező kiválasztása

45.24.71.12.

Nemzeti

Általános egyszerű eljárás

2010. II. negyedév

2010.

Nem

 

     Tomajmonostora, 2010. január 25.