Honlap -> Közhasznúsági jelentés
Közhasznúsági jelentés Nyomtat Email
2010 június 29., kedd 20:28

Elnézést, a táblázat formátuma szerkesztés alatt!

 

 

Pro-Tomajmonostora Nonprofit

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63

 

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 2009. január 01-2009. december 31-ig

 

 

A Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft-t 2008. szeptember 17-én közhasznú társaságként nyilvántartásba vette a Jász-Nagykun Szolnok megyei Cégbíróság.

A Kft 2007. december 12-én alakult.

A közhasznúsági jelentés a Közhasznú szervezetekről szóló CLVI. Törvény 19.§ (3) bekezdése alapján a következő.

 

a.) számviteli beszámoló:

 

Az egyszerűsített beszámoló eredmény kimutatása:

                                                                       Előző év                     Tárgyév

I.    Értékesített nettó árbevétele                      12 190                        37 199

III. Egyéb bevételek                                        12 611                      22 557

IV.  Anyag jellegű ráfordítások                       13 019                        26 761

V.   Személyi jellegű ráfordítások                   11 209                        23 467

VI.  Értékcsökkenési leírás                                   185                          8 847

VII. Egyéb ráfordítások                                                                            97

A. Üzemi tevékenység eredménye :                     388                            584

VII. Pénzügyi műveletek bevételei:                         1

IX.  Pénzügyi műveletek ráfordításai                                                     268

B     Pénzügyi műveletek eredménye                        1                         - 268

C     Szokásos vállalkozási eredmény                  389                            316

E.    Adózás előtti eredmény                               389                             316

XII.  Adófizetési kötelezettség:                             22                               14

F      Adózott eredmény                                     367                             302

G.     Mérleg szerinti eredmény                          367                             302

 

Egyszerűsített beszámoló mérlege:

 

A. Befektetett eszközök                                    1 055                           2 535

II.    Tárgyi eszközök                                                   1 055                           2 535

B     Forgó eszközök                                         1 043                           7 111

I.     Készletek                                                      251                              513

II.    Követelések                                                  755                           6 351

IV   Pénzeszközök                                                 37                               247

C.    Aktív időbeli elhatárolások                          410                           1 393

Eszközök összesen                                          2 508                         11 039

 

D.    Saját tőke                                                      866                          1 168

I.        Jegyzett tőke                                                500                            500

IV.     Eredmény tartalék                                        - 1                             366

VII.    Mérleg szerinti eredmény                          367                              302

F.       Kötelezettségek                                       1 497                          9 314

III.     Rövid lejáratú kötelezettségek                 1 497                          9 314

G.      Passzív időbeli elhatárolások                      145                             557

Források összesen                                              2 508                        11 039

 

b.)   Költségvetési támogatás felhasználása

Költségvetési támogatás nem volt.

 

c.)    Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása 2009-ben

 

Megnevezés                        Nyitó                  Növekedés                 Csökkenés      Záró

Ingatlanok                              50                         550                                                600

Müsz.ber.felsz jármű            339                      8353                                               8692

Egyéb                                   301                      1053                                              1354

Befejezetlen beruházás         550                        922                            550              922 

Összesen                             1240                    10878                            550          11568

 

 

2009 évi beruházás az alábbiakban alakult:

    - A Szécshenyi út 61 sz. ingatlan nyilvántartásba került                                   550 eFt

    - Az iskolabusz /WOLKSWAGEN mikrobusz/ vásárlása megtörtént            8353 eFt

       a támogatást megkapta a társaság

   -  Fűnyírógép                                                                                                      308 eFt

   -  2 db számítógép                                                                                              220 eFt

   -  Irodabútor                                                                                                                   229 eFt

   -  egyéb kisértékü eszközök (hűtők, mosogató)                                                  296 eFt

 

Befejezetlen beruházás

   :- lakóház (Tomajmonostora Lenin út)                                                              400 eFt

    - Tervezésidíj (Művelődési ház)                                                                       100 eFt

    - Fűtés korszerűsítése  /Általános iskolába/                                                      422 eFt

 

d.)   a célszerinti juttatások

Célszerinti juttatás nem volt.

 

e.)    A központ költségvetési szervtől,  az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,  a települési önkormányzatok társulásától és mind ezek szerveitől kapott támogatás mértéke: 

MVH támogatása iskolabusz vásárlásra :                           9 770

Önkormányzat támogatás utcafásításra:                             6 896

JNSZM Önkormányzat támogatása parlagfű irtásra              500

Tomajmonostora Önkormányzat parlagfű irtásra                  150

Önkormányzat támogatás közétkeztetésre:                         8 604

Támogatás összesen:                                                         25 920

 

 

f.)    A közhasznú társaság vezető tisztség viselőinek nyújtott juttatások mértéke:

 

A vezető tisztségviselők juttatása:

- ügyvezető  200 ezer Ft megbízási díjat,

-  felügyelő bizottság tagjai juttatást nem kaptak.

 

g.)   A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartami beszámolója

 

A közhasznú társaság 2009 évi összes bevételéből 69% közhasznú bevétel, ezen belül 47 % a közétkeztetés. Emellett iskolabuszt vásárolt, utcafásítást, parlagfű irtást végzett, Munkaügyi Központ által nyújtott támogatást közhasznú foglalkoztatásra fordította.

 

                                                    

                                  

 

Tomajmonostora, 2010. június 23.

 

 

 

                                                                                          /:  Gorzás Gyula  :/

                                                                                                Űgyvezető

 

 

 

                                  

Pro-Tomajmonostora Nonprofit

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 2008. január 01-2008. december 31-ig

 

 

A Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft-t 2008. szeptember 17-én közhasznú társaságként nyilvántartásba vette a Jász-Nagykun Szolnok megyei Cégbíróság.

A Kft 2007. december 12-én alakult.

A közhasznúsági jelentés a Közhasznú szervezetekről szóló CLVI. Törvény 19.§ (3) bekezdése alapján a következő.

 

2008. évben a társaság a következő támogatásokat kapta:

 

- Tomajmonostora Önkormányzat támogatása közétkeztetésre:                    8  794  eFt

-  Munkaügyi Központ támogatása közhasznú foglalkoztatásra                     3 294  eFt

-  JNSZM Önkormányzat támogatása parlagfű irtásra                                       200 eFt

 

2008 évben 1 240 eFt vásárolt tárgyi eszközt, ezek a következők:

 

-  telek vásárlás                                                                              50 eFt

-  fűnyíró, gázzsámoly, konyhai nagy edények vásárlása:           640 eFt

-  Széchenyi út 61.sz kakóház vásárlása                                      550 eFt

 

A társaság pénzeszközeinek záró egyenlege:                                37 eFt

 

A társaság vezető tisztség viselői juttatást nem kaptak.

 

Tomajmonostora, 2009. május 28.

 

                                                                                                          Gorzás Gyula

                                                                                                           Ügyvezető

 

 

 

 

Utoljára frissítve 2010 június 29., kedd 20:56
 
Copyright © 2022 Tomajmonostora Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licensz alá tartozó szabad szoftver.
Magázó magyar verzió: Varanka Zoltán - NovoPortal
 

e-Ügyintézés

 

Pályázati eredmények

ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0013 Csapadékvíz elvezetés

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Magyarország.hu